Czy za wypadek w pracy należy się odszkodowanie?

porady prawne oława
porady prawne oława

Jeśli pracownik dostał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy, to według Kodeksu Pracy, należy mu się odszkodowanie od pracodawcy. Definicja wypadku przy pracy brzmi następująco: “[..] jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.” Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania podejmowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Maksymalna wysokość odszkodowania (przyznawana tylko jeśli została orzeczona całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji) wynosi 3,5 – krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Przysługujące świadczenia

Z tytułu wypadku przy pracy pracownikowi mogą przysługiwać różne świadczenia, na przykład zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, renta itd. Jeśli nie jesteś pewien, jakie świadczenia ci przysługują, najlepiej udaj się na konsultację prawnika zajmującego się odszkodowaniami. Po wpisaniu w wyszukiwarkę 

porady prawne Oława” znajdziesz sporo kancelarii zajmujących się takimi sprawami. 

Członkowie rodziny

Odszkodowanie za wypadek w pracy przysługuje też w szczególnych wypadkach rodzinie pracownika. Odszkodowanie przysługuje wskutek poniesionej śmierci podczas wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który zmarł. Członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania są:

  • małżonek;
  • dzieci;
  • rodzice.

Wysokość odszkodowania 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku ustala wysokość jednorazowych świadczeń. W okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku najniższa kwota ustalona jest na 854 złote (za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu), a najwyższa wynosi 38 444 złote (gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty).

 

1 Comment on "Czy za wypadek w pracy należy się odszkodowanie?"

  1. Polecam nalezysie.pl. Co ważne nie pobierają żadnych opłat za poprowadzenie sprawy, biorą prowizję od kwoty, którą uda im się wywalczyć.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*