Odszkodowania od biur podróży

Wszelkie zasady organizacji wyjazdów turystycznych zostały określone w Ustawie z dnia 29 Sierpnia 1997 roku, o Usługach Turystycznych. To właśnie na jej podstawie, biura podróży zobowiązane są do organizacji należytych wyjazdów a klienci, którzy z tychże ofert korzystają, mogą ubiegać się o odszkodowanie, jeśli tylko realne warunki nie zostały spełnione w minimalnym standardzie.

Na wakacje czekamy cały rok i chcemy, by czas wolny od pracy przebiegał dokładnie tak, jak sobie to zaplanujemy. Nierzadko wydajemy na ten cel oszczędności, które udało nam się zebrać  ciągu ostatniego roku – nie mamy ani ochoty ani możliwości, by pieniądze te marnotrawić. Właśnie dlatego, jeśli tylko zdecydujemy się na wykupienie zorganizowanej w jednym z biur podróży, powinniśmy dokładnie zapoznać się z oferowanymi warunkami i domagać się, by organizator w pełni je zrealizował. Powinniśmy wiedzieć, że Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, w której można sprawdzić rzetelność wszystkich tego rodzaju podmiotów.

Niestety, coraz częściej zdarza się, że bajkowa sceneria i opis wymarzonych wakacji, jakie możemy przeczytać w katalogu wycieczkowym nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Zamiast luksusowego pokoju z widokiem na morze, lądujemy w ciasnym kącie bez klimatyzacji i balkonu. Wyżywienie pozostawia wiele do życzenia a w hotelowym basenie nie można pływać w pełnym komforcie. Co więcej, już na miejscu może okazać się, że zapewniona wycieczka fakultatywna zostaje odwołana, rezydent nie zapewnia nam należytej opieki a samolot powrotny startuje z ogromnym opóźnieniem, narażając nas tym samym na wielogodzinne koczowanie na lotnisku. Jednym słowem, jeśli jakikolwiek warunek wycieczki nie został spełniony bądź został zrealizowany nienależycie, możemy ubiegać się o zadośćuczynienie.

Aby otrzymać należne odszkodowanie za „zmarnowane wakacje” należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi. Roszczenie będzie dotyczyło niewywiązania się z umowy bądź wadliwego wykonania umowy. Na potwierdzenie tychże faktów należy dostarczyć dokumenty potwierdzające – mogą być to zdjęcia, które świadczą o niższej jakości wykonywanych usług czy standardów, które znacznie odbiegają od tych gwarantowanych. Takową reklamację można kierować jeszcze będąc na wakacjach lub zaraz po powrocie z urlopu. Organizator musi tenże wniosek rozpatrzyć nie później niż w ciągu 30 dni od jego złożenia.

Pamiętajmy, że nie zawsze odszkodowanie będzie nam przysługiwać. Biuro podróży nie będzie odpowiadać na przykład za sytuacje, które wyniknęły z przyczyn niezależnych od niego – do takich zaliczyć można między innymi opóźnienie samolotu na skutek silnych opadów deszczu czy wybuchu wulkanu. Odszkodowaniom nie podlegają również działania osób trzecich, na jakie organizator wyjazdu nie miał wpływu – do takich zaliczyć można na przykład niekompetentną obsługę w hotelowym sklepiku. Pieniądze nie zostaną nam zwrócone również wtedy, gdy wina pogorszenia jakości usługi bądź jej niewykonania leży po naszej stronie – to my mogliśmy spóźnić się przecież na samolot czy wyjazd na wycieczkę fakultatywną.

2 Comments on "Odszkodowania od biur podróży"

  1. Odszkodowania od biur podróży to ciężki orzech do zgryzienia. Oglądałem kiedyś program gdzie firma produkująca drzwi do samolotu źle wykonała projekt i była katastrofa w latach 80 tych potem robili to samo a rodziny nie mogły otrzymać odszkodowania mimo że wygrywały w procesie

  2. Sytuacja jest ciężka w przypadku wyjazdu do niebezpiecznych regionów. Gdy w wiadomościach słyszymy o zagrożeniu lub zamachu to wiele biur podróży nie zamieszcza informacji o niebezpieczeństwie w obawie przed utratą klientów. A jak coś się stanie to umywają ręce że nie mieli takiej informacji.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*