Odszkodowania za błędy lekarskie

Błędy w sztuce lekarskiej niezwykle trudno udowodnić jednak nie oznacza to, że jest to niemożliwe. W ostatnim czasie media starają się nagłaśniać takie przypadki, dzięki czemu pacjenci  coraz częściej dochodzą swoich praw. Pamiętajmy, że jeśli lekarz nie dopełnił należycie swoich obowiązków a efektem jego zaniedbania jest uszczerbek na zdrowiu, to z całą pewnością medyk powinien ponieść za to karę a chory otrzymać finansową rekompensatę.

Odszkodowanie za błędy medyczne nierzadko jest przecież potrzebne, by niwelować ich skutki, bardzo często konieczne staje się długotrwałe leczenie czy rehabilitacja. W skrajnych przypadkach pacjent może już nigdy nie odzyskać pełnej sprawności, przez co nie może wrócić do dotychczasowej aktywności, także zawodowej. Przypadków błędów lekarskich jest bardzo wiele a sądy muszą rozpatrywać je indywidualnie.

Zadośćuczynienie będzie przysługiwać pacjentowi, u którego uszczerbek na zdrowiu spowodowała nieodpowiednia diagnoza lekarza. Trzeba przy tym pamiętać, że rozpoznanie danej choroby musi odbywać się u medyków określonej specjalizacji, przy zachowaniu przez nich pełnej staranności oraz wykorzystaniu dostępnych środków diagnostycznych.

O świadczenie odszkodowawcze można ubiegać się również z tytułu zaniechania. Tak dzieje się w przypadku, gdy pogorszenie stanu zdrowia chorego wynika z nienależytej staranności lekarza czy niewykorzystania wszelkich środków, by właściwie rozpoznać oraz leczyć pacjenta. To przypadki, w których lekarze rezygnują z przeprowadzania dostępnych badań, nie przeprowadzają wnikliwego wywiadu z pacjentem czy nie analizują wyników przeprowadzonych badań. Najłatwiej jest jednak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej. Do takich dochodzi, gdy następuje na przykład trwałe uszkodzenie ciała pacjenta, wynikające ze źle przeprowadzonego zabiegu medycznego.

Co więcej, pacjent może żądać środków finansowych, jeśli lekarz nie otoczył go odpowiednią opieką. Tutaj wymienia się chociażby nie udostępnienie choremu dokumentacji medycznej, nie informowanie go o aktualnym stanie zdrowia, zgodnym z rzeczywistością, nieposzanowanie jego intymności oraz godności w trakcie leczenia czy przeprowadzanie badań i świadczeń medycznych bez zgody pacjenta.

Wniosek o odszkodowanie można składać w terminie do trzech lat od wystąpienia błędu lekarskiego. Po 10 latach sprawa ulega przedawnieniu, chyba że lekarz dopuścił się czynu, który doprowadził do śmierci chorego bądź ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wszelkie informacje dotyczące kwestii formalnych każdy pacjent może uzyskać u Rzecznika Praw Pacjenta.

Istotnym jest suma środków, jakie wypłacane są w ramach odszkodowania. Każde roszczenie rozpatrywane jest w sposób indywidualny. Wiele zależy od skali konsekwencji błędu lekarskiego i stopnia uszczerbku na zdrowiu. Pamiętajmy, że odszkodowanie może dotyczyć także strat moralnych, w tym bólu, cierpienia czy poniżenia. Jeśli pacjent jest całkowicie bądź częściowo niezdolny do wykonywania pracy zawodowej, może ubiegać się także o rentę.

Be the first to comment on "Odszkodowania za błędy lekarskie"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*