Odszkodowania dla pasażerów linii lotniczych

Każdy pasażer, któremu zaginie bądź zostanie zniszczony bagaż podczas podróży liniami lotniczymi krajów Unii Europejskiej do jakiegokolwiek portu lotniczego na całym świecie może ubiegać się o odszkodowanie. Takie przysługuje do maksymalnej wysokości 1000 SDR (SDR to międzynarodowa, ustandaryzowana waluta o charakterze pieniądze bezgotówkowego. SDR wprowadzono w roku 1967 celem ustabilizowania systemu walutowego w różnych krajach świata).

Aby otrzymać odszkodowanie w wyniku zagubionego przez linie lotnicze bagażu, należy zgłosić ten fakt nie później aniżeli w ciągu 7 dni od daty takiego zdarzenia. W pierwszej kolejności powinniśmy udać się do dostępnego na każdym lotnisku Biura Zagubionego Bagażu – takie znajduje się przeważnie na hali przylotów. Dokumentem potwierdzającym nadanie bagażu ma być świadectwo jego nadania, odcinek biletu lotniczego oraz kwit bagażowy. Kwota odszkodowania, o jaką się ubiegamy również musi być potwierdzona – dowodem może być rachunek zakupu walizki czy cennych rzeczy, jakie znajdowały się w jej wnętrzu.

Jeszcze na lotnisku, pracownik Biura Zagubionego Bagażu, sporządzi specjalny protokół, tzw. PIR. Jego obowiązkiem jest także udzielenie wszelkich informacji i wskazówek, jakie dotyczą dalszych działań. Niektóre linie lotnicze zatrudniają własnych przedstawicieli, którzy są przydzielani pasażerom a ich zadaniem jest pomoc w uzyskaniu świadczeń, jakie wiążą się z zagubionym bagażem.

Co ważne, chociaż sprawy zagubionego przez linie lotnicze bagażu reguluje Konwencja Montrealska to sami przewoźnicy nie zawsze chcą brać odpowiedzialność za cenna własność swoich pasażerów. Właśnie dlatego istotnym staje się dokładne czytanie regulaminu obsługi pasażerów oraz samych usług rejsowych, by zapobiec niekorzystnym skutkom. Niektóre linie lotnicze odmawiają wypłacania odszkodowania za zagubiony bagaż, jeśli pasażer nie spełnił wszystkich wymogów, na przykład w odpowiedni sposób nie oznaczył walizki (wraz z danymi adresowymi). Ponadto, w regulaminie przeczytać można o tym, że przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności za przewożenie w bagażu przedmiotów cennych, takich jak biżuteria czy pieniądze, dokumentów czy przedmiotów delikatnych, które z łatwością mogą ulec uszkodzeniom. Przewóz wartościowych przedmiotów odbywa się więc na własne ryzyko pasażera a ten nie może ubiegać się o odszkodowanie za te rzeczy, w przypadku ich zniszczenia podczas transportu czy zagubienia całego bagażu.

Niestety, okazuje się, że utrata bagażu następuje bardzo często rzeczywiście z winy pasażera. Takie ryzyko występuje przeważnie wtedy, gdy odprawa następuje zbyt późno – i chociaż pasażer zdąży wygodnie zasiąść w samolotowym fotelu to nie zawsze bagaż trafia do odpowiedniego luku bagażowego. W takich przypadkach, linie lotnicze mają obowiązek dostarczyć walizkę pasażera w ciągu 5 kolejnych dni.

Pocieszający jest również fakt, iż zdarzenia tego typu występują coraz rzadziej a nawet jeśli bagaż zostanie uznany za zaginiony to w większości przypadków udaje się go odzyskać już w pierwszym miesiącu od momentu zaistnienia tego przykrego zdarzenia.

Be the first to comment on "Odszkodowania dla pasażerów linii lotniczych"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*