Odszkodowanie za zwolnienie z pracy

Nie tyko tzw. umowy śmieciowe są prawdziwą zmorą współczesnych pracowników. Okazuje się, że większości zatrudnionych stale doskwiera poczucie stresu, jaki związany jest z ciągłą obawą przed zwolnieniem z pracy. Tak naprawdę niewielu Polaków może pozwolić sobie na nagłą utratę pracy, bo wiązałoby się to z pozostaniem bez jakichkolwiek środków do życia. Okazuje się, że spora większość z nas nie posiada żadnych oszczędności, nasz domowy budżet zamyka się z reguły tuż przed końcem terminu otrzymania kolejnej wypłaty.

Co więcej, Prawo Pracy, chociaż w ostatnim czasie tak doskonalone to nadal posiada luki, dzięki którym pracodawcy mogą wykorzystywać pracowników. I to nie wszystko bowiem wydaje się, iż mogą ich zwalniać w dogodnym dla siebie czasie, nie zwracając uwagi na kwestie formalne czy chociażby etyczne. Na szczęście, coraz częściej odnotowuje się wygrane sprawy sądowe, podczas których pracownik otrzymuje sowite odszkodowanie od podmiotu go zatrudniającego za bezpodstawne zwolnienie bądź zwolnienie na innych warunkach aniżeli przysługują pracownikowi, zgodnie z wiążącą umową danego typu. O odszkodowanie można ubiegać się również za bezpodstawną „dyscyplinarkę”. Warto nagłaśniać te kwestie, by polscy pracownicy mogli dochodzić swoich praw.

Pracownik może ubiegać się w takich przypadkach o odszkodowanie nawet wtedy, gdy nie odzyska utraconego stanowiska – pamiętajmy, że w licznych przypadkach sądzić możemy się również o powrót do pracy na takich samych warunkach. Aby sąd rozpatrzył wniosek o świadczenie odszkodowawcze, należy złożyć go w terminie nie późniejszym aniżeli 7 dni po otrzymaniu wypowiedzenia bądź 14 dni od czasu otrzymania zwolnienia dyscyplinarnego w trybie natychmiastowym od pracodawcy.

Rekompensata finansowa przyznawana jest pracownikowi przede wszystkim w przypadkach, kiedy pracodawca złamał przepisy Prawa Pracy wręczając wypowiedzenie bądź zwolnienie dyscyplinarne. Nie tylko wtedy, gdy wręczył je bezpodstawnie, ale także w przypadkach, gdy naruszył kwestie formalne – na przykład nie dostarczył formy pisemnej owego wypowiedzenia umowy czy zwolnienia. Warto też wiedzieć, że pracodawca powinien bezwzględnie respektować warunki okresów wypowiedzenia i je przestrzegać, nie może ustalać własnych zasad w tych kwestiach, jeśli pracownik się na takowe dobrowolnie nie godzi.

Wypowiedzenie umowy o pracę musi zawsze mieć swoją przyczynę i pracodawca ma obowiązek określić ją na piśmie. Do przyczyn takich zalicza się naruszenie obowiązków pracowniczych, ale również likwidowanie stanowiska pracy czy zmniejszanie zatrudnionej kadry. O odszkodowanie zaś starać się można, kiedy przyczyną wypowiedzenia staje się „niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków służbowych”.

Warto również pamiętać, że istnieją tzw. okresy chronione, w czasie których pracownika nie można zwolnić, chyba że firma ogłasza upadłość. To między innymi urlop, zwolnienie chorobowe, ciąża, urlop macierzyński czy wychowawczy. Chronione są również osoby, którym brakuje nie więcej aniżeli 4 lata do wieku emerytalnego.

Be the first to comment on "Odszkodowanie za zwolnienie z pracy"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*